dailymotion vs drets d’autor de youtube


Resposta 1:

Dailymotion és un lloc de càrrega. De manera que es protegeixen del mal ús dels seus usuaris a causa de la Digital Millennium Copyright Act.

Aquest acte requereix que eliminin el contingut quan el propietari es queixa i que publiqui una vaga de drets d'autor sobre els seus usuaris. A canvi, se'ls escapa de ser demandats directament per distribuir el vídeo que no tenien permís per compartir.


Resposta 2:

No, Dailymotion no té atacs de copyright. Tot i això, Dailymotion té penalitzacions de copyright. Dailymotion permet als titulars dels drets d'autor enviar una notificació de copyright al vídeo infractor i Dailymotion eliminarà el vídeo a petició del titular dels drets d'autor. A més, Dailymotion diu que té dret a rescindir el compte d’un usuari si són delinqüents a la infracció de drets d’autor, però Dailymotion no especifica quantes infraccions es requereixen per rescindir un compte.