convertidor de puntuació act vs sat


Resposta 1:

Podeu valorar-vos a

Compareu de forma instantània els resultats SAT i ACT

. Diu que la puntuació ACT que heu mencionat és superior a la que havíeu esmentat per SAT.

Però tots dos no són de bona puntuació i potser no són d’interès per a col·legis de primer nivell, tret que presentis un perfil esportiu excel·lent.


Resposta 2:

Aquesta pàgina us explicarà com es poden comparar les puntuacions SAT amb les puntuacions ACT, així com el SAT antic amb el nou SAT:

Convertidor de puntuació SAT