Artifact vs Fòssil

La diferència clau entre artefacte i fòssil es pot explicar simplement de la manera següent: l'artefacte està fet per l'home mentre que el fòssil està creat per la natura. Tant l’artefacte com el fòssil es poden definir com els interessos dels estudis arqueològics. Un artefacte es pot descriure com un objecte fet pels humans i també és una obra d'art. Els artefactes adquireixen importància quan esdevenen un objecte d'interès dels arqueòlegs. D'altra banda, els fòssils es poden definir com les restes de les parts d'animals o plantes del passat remot. Es tracta d’objectes de recerca interessants per als arqueòlegs que intenten rastrejar la història remota. Analitzem els termes artefacte i fòssil i la diferència entre ells en detall.

Què és un artefacte?

L’artefacte és una cosa creada o donada forma pels humans. Podrien ser qualsevol eina o una obra d'art i normalment aquests arqueòlegs els utilitzen per decidir determinades coses. Els artefactes que tenen un valor arqueològic es poden utilitzar per conèixer els trets i habilitats culturals de la gent en l'època passada. S'han trobat artefactes en excavacions i també en llocs històrics. Eines de pedra, vaixells de terrissa, armes metàl·liques, objectes personals com botons, sabatilles, roba, etc. són alguns exemples per a artefactes. A més, també es consideren artefactes els ossos humans o animals, que presenten signes de modificació humana.

Com que la història humana va tenir tantes èpoques i civilitzacions, tenim milers d’artefactes, que pertanyen a diferents períodes de temps. Els arqueòlegs els utilitzen per estudiar la cultura, els hàbits i els estils de vida de les persones que van viure en aquests períodes i també determinen el desenvolupament de les cultures mitjançant l'examen d'aquests artefactes. Alguns artefactes han estat enterrats amb cadàvers morts, mentre que alguns es poden trobar a llocs domèstics. Així mateix, els artefactes ajuden els arqueòlegs a esbrinar detalls en època històrica i prehistòrica.

Diferència entre artefacte i fòssil

Què és un fòssil?

Els fòssils són les restes conservades d’animals, plantes i altres organismes del passat remot. Es troben mitjançant la excavació del terra. Els fòssils són també objectes d’investigació interessants per als arqueòlegs que intenten remuntar l’època passada. L’estudi dels fòssils revela el temps geològic, com es van formar i com es van evolucionar, etc.

L’estudi dels fòssils s’anomena “paleontologia”. Un cop trobat un fòssil, els arqueòlegs intenten decidir la seva edat i hi ha un mètode modern per a això. La mida dels fòssils pot variar des de la mida microscòpica fins a la de gegantesc. A més, pot ser que un fòssil no tingui tota l’estructura corporal de l’organisme sinó només una part petita o considerable d’aquest. Tanmateix, els fòssils tenen una major quantitat de valor històric en ells.

Artifact vs Fòssil

Quina diferència hi ha entre Artifact i Fòssil?

• Definició d’artefacte i fòssil:

• L’artefacte és una cosa creada pels humans i té elements que demostren l’existència de l’època passada.

• El fòssil és la part restant d’un animal, planta o qualsevol organisme del passat remot.

• Beneficis:

• L’artefacte ajuda a determinar la cultura, els estils de vida i el desenvolupament en un determinat període de la història de la humanitat.

• El fòssil ajuda a determinar l’edat, l’evolució i la forma de vida d’un determinat organisme.

• Materials utilitzats:

• Es poden crear artefactes amb pedres, metall, argila, fusta o qualsevol material dur.

• Els fòssils són parts restants d’organismes en descomposició que s’han mineralitzat parcialment.

Imatges cortesia:


  1. Gerro de micènia a través de Wikicommons (domini públic) T-Rex de David Monniaux (CC BY-SA 3.0)